Bergen kommune

varslingskart Sandviksveien 94

Sandviksveien 94

VARSEL OM PLANOPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR BERGENHUS, GNR. 168 BNR. 2009, SANDVIKSVEIEN 94. I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, gnr. 168 bnr. 2009 mfl., Sandviksveien 94.  

Plangrense Tveiteråsvegen

Tveiteråsvegen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana, gnr.9 bnr. 239 mfl., Tveiteråsvegen.

Planavgrensing Sandviksbodene

Sandviksbodene

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, Gnr. 168, Bnr. 366 mfl., Sandviksbodene

Varselkart Bellevuebakken

Bellevuebakken

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, gnr. 166 bnr. 1550 mfl., Bellevuebakken boliger. Reguleringsplan: En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for…

plankart Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Planforslaget for Nordre Gommershaugen er til 2. gangs behandling i Bergen kommune. Før endelig sluttbehandling er planforslaget sendt på en begrenset høring til berørte parter. Planforslaget for Nordre Gommershaugen legger til rette for en moderat fortetting med inntil 20 boenheter fordelt på 2 leilighetsbygg, i formål BBB1 og BBB2 (bolig- og blokkbebyggelse). I formål BBB1…

Ard har fått rammeavtale med Bergen kommune

Ard har fått rammeavtale med Bergen kommune

Vi er heldige! Saman med HLM arkitektur skal vi få høve til å gje tilbod på nye utbyggingsprosjekt i Bergen kommune. Gjennomføringa vert som minikonkurransar innanfor rammeavtalen med Bergen kommune.

Hjortevegen_fremhevet bilde

Hjortevegen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana, gnr. 40 bnr. 530 mfl., Hjortevegen 4 og 6 i Bergen kommune. Oppstart av reguleringsplanarbeid for eiendommene ble varslet første gang i mars 2016. Av ulike årsaker ble ikke dette planarbeidet ferdigstilt, og en ønsker…

HF-fakultetet Varslingskart

HF-fakultetet

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for plan for HF-fakultetet, UIB, gnr. 164, bnr. 364,510, 211 m.fl. i Bergen kommune.

Skranevegen 27

Skranevegen 27

Varsel om reguleringsendring etter forenklet prosess for Ytrebygda, gnr. 34, bnr. 234 m.fl., Søreide/Søvik/Steinsvik, Planområde 6, felt 1, Bergen kommune, saksnr. 201805642 – Skranevegen 27.

plankart Vollavegen

Vollavegen

Reguleringsplanen for Vollavegen vart vedteke i Bystyret i Bergen kommune 22.mars 2017.