Molløesmauet

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, gnr. 166, Bnr. 734 m.fl. Skivebakken i Bergen kommune.

Nattlandsveien

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR ÅRSTAD, GNR. 160 BNR. 469 OG 470, NATTLANDSVEIEN. I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, gnr.160 bnr. 469 og 470, Nattlandsveien.

Sandviksveien 94

VARSEL OM PLANOPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR BERGENHUS, GNR. 168 BNR. 2009, SANDVIKSVEIEN 94. I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, gnr. 168 bnr. 2009 mfl., Sandviksveien 94.