Bergen kommune

Vite Meir - Planprosess

Korleis er ei vanleg planprosess?

Illustrasjonen under vise korleis ei planprosess kan sjå ut. Den er ofte ikkje rett frem, mange svingar og ting som tar si tid, men til slutt når vi  eit vedtak. Planinitiativ og rådgjeving Ei planprosess er som føljande; ei utbygger, ein grunneigar eller eigedomsutviklar, også kalla forslagsstillar sender inn eit planinitiativ som er laga av…

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar Hopsgaarden AS. Området ligg i eit etablert bustadområde på Hop i Fana bydel. Det planleggjast for inntil 10 leilegheiter fordelt på to bygg. Busetnaden plasserast rundt eit tun som ligg…

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Planavgrensing_varslingskart Mosebakken

Jacob Kjødes veg/Mosebakken

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana, gnr. 41, Bnr. 137,345, 366 m.fl. Jacob Kjødes veg/Mosebakken i Bergen kommune. ArealplanID: 70980000. Reguleringsplan: En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske…

Varselkart Molløesmauet

Molløesmauet

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, gnr. 166, Bnr. 734 m.fl. Skivebakken i Bergen kommune.

Varselkart Bjørnsons gate, næringsbygg

Bjørnsons gate, næringsbygg

KlimagassberegningerI henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, gnr. 162, bnr. 555 m.fl., Bjørnsons gate, næringsbygg i Bergen kommune. Reguleringsplan:En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og…

Forsidebilde Høyegården

Høyegården

Reguleringsplanen for Høyegården vart vedteken i Bergen bystyre  20. oktober 2020. Planen er utarbeidd av Ard arealplan as i samarbeid med En til En Arkitekter på oppdrag frå Høyegården AS. Planområdet ligg på Gyldenpris, rett sør for Bergen sentrum. Med planforslaget ynskjer ein å få til eit hyggeleg bustadområde med gode kvalitetar og særpreg. For…

varselkart Nattlandsveien

Nattlandsveien

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR ÅRSTAD, GNR. 160 BNR. 469 OG 470, NATTLANDSVEIEN. I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, gnr.160 bnr. 469 og 470, Nattlandsveien.