Publisert:

Høyegården

Reguleringsplanen for Høyegården vart vedteken i Bergen bystyre  20. oktober 2020.

Planen er utarbeidd av Ard arealplan as i samarbeid med En til En Arkitekter på oppdrag frå Høyegården AS.

Planområdet ligg på Gyldenpris, rett sør for Bergen sentrum. Med planforslaget ynskjer ein å få til eit hyggeleg bustadområde med gode kvalitetar og særpreg. For å oppnå dette renoverar ein eksisterende bygningsmasse og legg denne til rette for leilegheiter, totalt 35 stk. Ein får også etablert nye uteareal ved å nytte eksisterande flate tak til takterrasser, samt legge til rette for eit uteareal oppå parkeringskjellar sør i planområdet. Det leggast berre opp til å etablere eitt nytt mindre leileghetsbygg søraust i planområdet. Dette nye bygget vil følgje formspråket til dei eksisterande bygga i planområdet, både med tanke på utforming og materialbruk.

Tilsvarande

Utrustningsbygget Solheimsgaten, Bergen kommune

Utrustningsbygget Solheimsgaten

Svartskogheiane

Svartskogheiane

Blombrekkena

Reguleringsplan for Blombrekkena ble vedtatt i kommunestyret i Askøy 28. april 2016.

Midttveit

Midttveit


Publisert