Publisert:

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. Planen er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Yr Arkitekter, på vegnen av Marka Utbygging AS.

Planområdet er ved Birkelandsvatnet på Sandsli i Ytrebygda bydel. Det opnast for etablering av opp til 20 bueiningar fordelt på to lågblokker. Bygga skal stå fram som rekkehus, og utformast med saltak. Prosjektet tilpassast terrenget, med gode solforhold og uteareal. Det planleggast felles parkering i parkeringskjellar, og felles renovasjonsløysing for alle einingane.

Planen foreslår å etablere ny åtkomstveg frå den kommunale vegen Nordre Gommershaugen i søraust. På denne måten bidrar ikkje prosjektet til økt mengde trafikk.

Tilsvarande

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.


Publisert