Publisert:

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. Planen er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Yr Arkitekter, på vegnen av Marka Utbygging AS.

Planområdet er ved Birkelandsvatnet på Sandsli i Ytrebygda bydel. Det opnast for etablering av opp til 20 bueiningar fordelt på to lågblokker. Bygga skal stå fram som rekkehus, og utformast med saltak. Prosjektet tilpassast terrenget, med gode solforhold og uteareal. Det planleggast felles parkering i parkeringskjellar, og felles renovasjonsløysing for alle einingane.

Planen foreslår å etablere ny åtkomstveg frå den kommunale vegen Nordre Gommershaugen i søraust. På denne måten bidrar ikkje prosjektet til økt mengde trafikk.

Tilsvarande

Svartskogheiane

Svartskogheiane

Bergotunet, Meland kommune

Vedtatt plan

Hosøyvegen småbåthamn

Detaljreguleringsplan for Hosøyvegen småbåthamn vart godkjent i kommunestyret den 09.03.17.

Manger torg

Manger torg


Publisert