Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Reguleringsplanen er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med En til En arkitekter, på vegne av forslagsstillar Stavkirkevegen 11B.

Området ligg på Fantoft, ved Brennhaugen og Stavkirkevegen i Fana bydel. Planforslaget legg til rette for etablering av til saman 13 bueiningar fordelt på to leilegheitsbygg. Intensjonen er å skape to byvillaer i ein felles hage, som opnar for kontakt og fellesskap med omgjevnadane.

Parkering planleggjast i eit parkeringsanlegg under bakken. Tilkomsten til området skjer via Fv582 Storetveitvegen.

Skriv ut