å oppleve
å oppleve
å vera
å vera
å røra seg
å røra seg
å møtas
å møtas
å vekse opp
å vekse opp
å oppleve
å oppleve
å tilhøyre
å tilhøyre
å bo
å bo
Skapar gode stader
å leve
å leve
å bu
å bu
å tilhøyre
å høyre til
å oppleve
å oppleve
å vere
å vere
å røre seg
å røre seg
å møtast
å møtast
å vekse opp
å vekse opp

Vi skapar gode stader

Ard arealplan er spesialistar på planutgreiingar.

Vi er bindeleddet mellom arkitektar, andre konsulentar, grunneigarar, naboar og kommunar.

Vi undersøkjer, leitar, utforskar og finn skikkeleg gode løysingar for våre kundar som får realisert si plan.

Regulerings­planlegging

Icon - reguleringsplan

Vi utarbeidar reguleringsplanar etter plan og bygningslova. Vi har eit fleirfagleg reguleringsplanlegging/kompetansemiljø. Våre erfaringar og arbeidsområde ligg mellom grunneigar/utviklar og arkitekt.

Visualisering

Icon illustrasjon

Vi kan illustrere frå plan til ferdig produkt (arkitektskisser). På denne måten kan ein få eit meir realistisk inntrykk av korleis eit ferdig prosjekt vil sjå ut enn det som kjem fram av plankart.

Rådgjeving

Icon - Rådgjeving

Har ein trong for informasjon om potensiale for eit areal/område kan vi vere med å finne ut av dette. Her er det den aktuelle kommuneplan som legg føringar for kva som er mogleg i dag.

Nyheiter

Ard kart viser alle våre pågåande og fullførte regulerings­­­­planar.

Søk, leit eller zoom inn for sjå planane du er inte­ressert i teikna i terrenget.

til Ardkart

Våre råd

Vi ønskjer du skal forstå meir av planprosessen. Derfor har vi laga ein rekke enkle guidar. Treng du meir informasjon, ta gjerne kontakt!

Vite meir?

Lengre om planprosess. Artiklar om kva ein bør vite om planprosess.

Her for å Vite MeiR?

Kva dei seier om Ard arealplan?

I vår felles streben etter å fokusere på rett sak til rett tid ser vi ofte at samspillet er godt, nøyaktig og effektivt uansett prosjektets kompleksitet.

Per Hammer
Forum Arkitekter AS

For meg er det viktig med god dialog og god tilgjengelighet, og dette får jeg virkelig hos Ard.

Stian Hviding
Sandland holding

Ard er faglig dyktig. Vi har alltid en god dialog, og vi setter stor pris på den fagkunnskapen Ard står for.

Paal Gøran Carlsen
Arkitektkontoret Børtveit og Carlsen

Arden

Vi legg grunnlaget der alt kan stå, pløyar landskap og lagar riss i landkapet.

Namnet, Ard, har vi henta frå jordbrukshistoria. Ein Ard er den første plogen og vart nytta til å pløye jorda.

Kontakt oss!

Vi vil gjerne høyre frå deg!
Du kan nå oss på telefon, e-post eller skjemaet under.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.