Høyegården

Forsidebilde Høyegården

Høyegården

Reguleringsplanen for Høyegården vart vedteken i Bergen bystyre  20. oktober 2020. Planen er utarbeidd av Ard arealplan as i samarbeid med En til En Arkitekter på oppdrag frå Høyegården AS. Planområdet ligg på Gyldenpris, rett sør for Bergen sentrum. Med planforslaget ynskjer ein å få til eit hyggeleg bustadområde med gode kvalitetar og særpreg. For…