Åsane

Heiane

Detaljreguleringsplan for Heiane ble godkjent i Bergen bystyre den 21.03.18.

Heiane

Detaljreguleringsplan for Heiane ble godkjent i Bergen bystyre den 21.03.18. Planen blir annonsert godkjent i Bergen Tidende den 7.04.18 med klagefrist satt til 29.04.18.

Liavegen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan «Åsane. Gnr. 207 Bnr. 59 m. fl. Liavegen, boliger- blokkbebyggelse» i Bergen kommune. Planarbeidet innebærer endring av planid: 3690000, «Åsane. Gnr 207 bnr 1, 2 m.fl., Flaktveit Li felt I».

Vedtatt reguleringsplan – Salhusveien 90

Vedtatt reguleringsplan – Salhusveien 90

Øvre Tellevik

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan Åsane. Gnr. 176, bnr. 29 m.fl. Øvre Tellevik, i Bergen kommune. Planarbeidet innebærer endring av plan for Steinestø Industriområde Vei- Boligfelt (planid 50050000).

Storbotn

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Storbotn i Åsane, gnr. 185, bnr. 647, m fl. Bergen kommune.

Bekkjarvikveien boliger

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Åsane, gnr. 186 bnr. 85 mfl. Bekkjarvikveien boliger.

Storbotn

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Storbotn i Åsane, gnr. 185, bnr. 647, m fl. Bergen kommune.