Publisert:

Vedlagte Filer:

Nesbakken, Bergen kommune

Vedtatt planDetaljreguleringsplan for Nesbakken i Bergen kommune vart vedtatt i bystyret 23. april. Planen legg til rette for etablering av nye 13 bustader. Kota Eiendom AS har vore oppdragsgjevar, og Sundt Arkitekter har vore samarbeidspartnar i reguleringsplanarbeidet.

Tilsvarande

Langøyna

Mindre endring av planid 20090005, Del av gnr. 16 bnr. 40 – Langøyna blei vedteken i komite for plan og utvikling 05.12.2017.

Arnatveitvegen

Detaljreguleringsplan for Arnatveitvegen ble vedtatt i Bergen kommune 22.11.2017.

Heimtun

Detaljreguleringsplanen for Heimtun, gnr. 35, bnr. 534, 637 m. fl. vart vedteken i Fjell kommunestyre 21.02.2019.

Spildepollen, Sund kommune

Vedtatt plan