Publisert:

Liaparken

LiaparkenPlanforslaget for Liaparken er nå sendt inn til Bergen kommune for saksbehandling. Planen legger opp til en spennende og nyskapende boligutbygging sentralt i Åsane. Det er planlagt 127 leiligheter utformet som «småhus» i tre og med masse grønne arealer rundt seg.
Prosjektet har hentet inspirasjon fra den typiske bergenske bratte boligbyggingen med smau, allmenninger, gjennomganger og små intime gårdsrom, og videreført i et moderne uttrykk.

MAD arkitekter as har stått for utformingen, og Ard arealplan as har utarbeidet planforslaget. BOB eiendomsutvikling as er tiltakshaver for prosjektet. Vi ser frem til en god videre prosess for dette spennende prosjektet.

Les mer om Liaparken på bob.no

Tilsvarande

God sommar!

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]


Publisert