Liaparken

Liaparken

Planforslaget for Liaparken er nå sendt inn til Bergen kommune for saksbehandling. Planen legger opp til en spennende og nyskapende boligutbygging sentralt i Åsane. Det er planlagt 127 leiligheter utformet som «småhus» i tre og med masse grønne arealer rundt seg.
Prosjektet har hentet inspirasjon fra den typiske bergenske bratte boligbyggingen med smau, allmenninger, gjennomganger og små intime gårdsrom, og videreført i et moderne uttrykk.

MAD arkitekter as har stått for utformingen, og Ard arealplan as har utarbeidet planforslaget. BOB eiendomsutvikling as er tiltakshaver for prosjektet. Vi ser frem til en god videre prosess for dette spennende prosjektet.

Les mer om Liaparken på bob.no

Skriv ut