Publisert:

Hellesneset næringsområde

Detaljreguleringsplanen for Hellesneset næringsområde vart godkjent i kommunestyret i Lindås 02. november 2017.

Reguleringsplanen legg til rette for etablering av nye bygg, utviding av kai og betre tilhøve for den eksisterande næringsverksemda i området. Ein vil også betra veg‐ og parkeringstilhøva innanfor planområdet og ned til næringsområdet.

Reguleringsplanen er utarbeidd på vegne av Hjelmås Mekaniske Verkstad av Ard arealplan, i samarbeid med arkitektkontoret Børtveit & Carlsen.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022.