Hellesneset næringsområde

Detaljreguleringsplanen for Hellesneset næringsområde vart godkjent i kommunestyret i Lindås 02. november 2017.

Reguleringsplanen legg til rette for etablering av nye bygg, utviding av kai og betre tilhøve for den eksisterande næringsverksemda i området. Ein vil også betra veg‐ og parkeringstilhøva innanfor planområdet og ned til næringsområdet.

Reguleringsplanen er utarbeidd på vegne av Hjelmås Mekaniske Verkstad av Ard arealplan, i samarbeid med arkitektkontoret Børtveit & Carlsen.

Skriv ut