arkitektkontoret Børtveit & Carlsen AS

Arnatveitvegen

Detaljreguleringsplan for Arnatveitvegen ble vedtatt i Bergen kommune 22.11.2017.

Hellesneset næringsområde

Detaljreguleringsplanen for Hellesneset næringsområde vart godkjent i kommunestyret i Lindås 02. november 2017.

Langheiane B8 og B9

Detaljreguleringsplanen for Langheiane B8 og B9 vart godkjent i kommunestyret i Lindås 21. juni 2017.

Langheiane B8 og B9

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Langheiane B8 og B9, gnr. 188, bnr. 772, 775, 776, m.fl., i Lindås kommune.