Nattlandsveien

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR ÅRSTAD, GNR. 160 BNR. 469 OG 470, NATTLANDSVEIEN. I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, gnr.160 bnr. 469 og 470, Nattlandsveien.

Sandviksveien 94

VARSEL OM PLANOPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR BERGENHUS, GNR. 168 BNR. 2009, SANDVIKSVEIEN 94. I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, gnr. 168 bnr. 2009 mfl., Sandviksveien 94.  

Furhovden

NY VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det på nytt skal setjast i gong detaljregulering for Furhovden, gnr. 144 bnr. 1 mfl., i Alver kommune. Førre varsling var i 2010. Bakgrunnen for at planarbeidet stoppa opp i si tid, var at ein venta på godkjenning av Statens vegvesen si vegplan for fylkesvegen. Tidlegare innsendte merknadar frå 2010 vert tatt med inn i det vidare planarbeidet.