Publisert:

Helgeseter boliger

Reguleringsplan for Helgeseter boliger ble vedtatt i bystyret i Bergen 16. november 2016.Reguleringsplanen legger opp til 32 nye boliger med tilhørende infrastruktur. Boligene planlegges som seniorboliger.

Planforslaget består av to områder med blokkbebyggelse og tre områder for frittliggende boligbebyggelse hvor det er eksisterende bebyggelse. Det er regulert fellesarealer for avfallshåndtering, uteoppholdsareal, og infrastruktur. I tillegg reguleres store deler av området til naturformål, naturområde både på land og i bekkedrag, og turvei.

Planen er utarbeidet av Ard arealplan for Stiftelsen Virksomheten Helgeseter, og b+b arkitekter har vært arkitekt for prosjektet.

Tilsvarande

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.