Publisert:

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021.

Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar Hopsgaarden AS.

Området ligg i eit etablert bustadområde på Hop i Fana bydel. Det planleggjast for inntil 10 leilegheiter fordelt på to bygg. Busetnaden plasserast rundt eit tun som ligg sentralt på tomta, for å skape gode fellesrom. Dei felles uteareala vert skjerma mot generell ferdsel og trafikk, og skal fungere som åtkomstområde for bebuarane.

Det planleggast parkering for bil og sykkel i parkeringskjellar. I parkeringskjellaren planleggjast det også boder som skal høyre til leilegheitene.

Tilsvarande

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.