b+b arkitekter

Helgeseter boliger

Reguleringsplan for Helgeseter boliger ble vedtatt i bystyret i Bergen 16. november 2016.

Skålakaien i Rosendal

Reguleringsplan for Skålakaien i Rosendal, Kvinnherad kommune

Marineholmen på Møhlenpris

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl) § 12-8 varsles det at det skal settes i gang reguleringsendring for reguleringsplanen «Bergen, Thormøhlensgate, gnr 164 bnr350 351, 353, 359, 1403, 1416, og 1417 Marineholmen.» Plannr. 18250000. Vedtatt 27.04.09.