Prosjektet Helgetun kandidat til nyboligpris

15. september 2019 ble vinneren av Bergens beste nyboligprosjekt kåret. Dette er en pris som deles ut av Bo i Bergen til konkrete og realiserbare nyboligprosjekter i Bergensregionen. Den helt nye prisen deles ut til prosjekter ferdigstilt i perioden 2017 til og med første halvår 2019. For fremtiden skal prisen deles ut til prosjekter ferdigstilt fra 31. juni foregående år og frem til og med 31. juni samme år.

Én av tre toppkandidater i kåringen var Helgetun i Sædalen. Ard arealplan as har vært plankonsulent for prosjektet i samarbeid med B+B arkitekter as for Stiftelsen Virksomheten Helgeseter.

Helgetun er et prosjekt som legger vekt på livskvalitet ved å ha nærhet til natur, dyreliv og gårdsdrift. I planprosessen har vi hatt særlig fokus på estetikk. Materialer, utforming og plassering av bygningene er valgt for å gjøre fremtoningen av prosjektet mest mulig naturlig og i harmoni med omkringliggende område.

Vi er stolte av å ha vært medvirkende til å realisere én av tre toppkandidater til Bergens beste nyboligprosjekt.

Vinneren av kåringen ble boligprosjektet 1912 av BOB, og vi ønsker å gratulere dem med prisen.

(Illustrasjonen er hentet fra Helgetunbolig.no)

Skriv ut