Damsgårdssundet nord

Mindre endring av reguleringsplan for Damsgårdssundet nord ble vedtatt 3. mars 2016 i Byrådet i Bergen. BOB Boligutleie AS har vært oppdragsgiver for planarbeidet.
Hovedmålet med den mindre endringen er å rive eksisterende bygg i Damsgårdsveien 77 for å bygge et nytt bygg som skal inneholde leiligheter, næringsarealer og parkering. Taket på deler av bebyggelsen utgjør det primære uteoppholdsarealet for både Damsgårdsveien 77 og 79.

Damsgårdsveien 79 skal samtidig bli delvis oppgradert bla. med ulike typer balkonger, og vil få flere leiligheter enn bygget har i dag. Det er forespeilet at 23 nye leiligheter skal bygges, fordelt mellom Damsgårdsveien 77 og 79. Dette vil gi totalt 41 boenheter i prosjektet.

Skriv ut