Publisert:

Vedlagte Filer:

Damsgårdssundet nord

Mindre endring av reguleringsplan for Damsgårdssundet nord ble vedtatt 3. mars 2016 i Byrådet i Bergen. BOB Boligutleie AS har vært oppdragsgiver for planarbeidet.Hovedmålet med den mindre endringen er å rive eksisterende bygg i Damsgårdsveien 77 for å bygge et nytt bygg som skal inneholde leiligheter, næringsarealer og parkering. Taket på deler av bebyggelsen utgjør det primære uteoppholdsarealet for både Damsgårdsveien 77 og 79.

Damsgårdsveien 79 skal samtidig bli delvis oppgradert bla. med ulike typer balkonger, og vil få flere leiligheter enn bygget har i dag. Det er forespeilet at 23 nye leiligheter skal bygges, fordelt mellom Damsgårdsveien 77 og 79. Dette vil gi totalt 41 boenheter i prosjektet.

Tilsvarande

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021.