Damsgårdssundet

Damsgårdssundet

I samsvar med plan– og bygningsloven (pbl) §12-14, varsles det på vegne av tiltakshaver BOB Eiendomsutvikling as at det vil sendes søknad til Bergen kommune om reguleringsendring eller mindre endring, av reguleringsplanen for ÅRSTAD/ BERGENHUS, GNR.158, BNR. 74 MFL. DAMSGÅRDSSUNDET SØR med planID: 60920000, godkjent 30.05.11 (heretter omtalt som DAMSGÅRDSSUNDET SØR), og reguleringsplanen ÅRSTAD. GNR…

Damsgårdssundet nord

Mindre endring av reguleringsplan for Damsgårdssundet nord ble vedtatt 3. mars 2016 i Byrådet i Bergen. BOB Boligutleie AS har vært oppdragsgiver for planarbeidet.

Damsgårdssundet nord

Mindre reguleringsendring av Damsgårdssundet nord ble vedtatt av byrådet 3. mars 2016.