Publisert:

Damsgårdssundet nord

Mindre reguleringsendring av Damsgårdssundet nord ble vedtatt av byrådet 3. mars 2016.

Hovedmålet med den mindre endringen er å rive eksisterende bygg i Damsgårdsveien 77 for å bygge et nytt bygg som skal inneholde leiligheter, næringsarealer og parkering. Taket på deler av bebyggelsen utgjør det primære uteoppholdsarealet for både Damsgårdsveien 77 og 79.

Damsgårdsveien 79 skal samtidig bli delvis oppgradert bla. med ulike typer balkonger, og vil få flere leiligheter enn bygget har i dag. Det er forespeilet at 23 nye leiligheter skal bygges, fordelt mellom Damsgårdsveien 77 og 79. Dette vil gi totalt 41 boenheter i prosjektet.

Bob Boligutleie AS har vært tiltakshaver for planarbeidet.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]