Damsgårdssundet nord

Mindre reguleringsendring av Damsgårdssundet nord ble vedtatt av byrådet 3. mars 2016.

Hovedmålet med den mindre endringen er å rive eksisterende bygg i Damsgårdsveien 77 for å bygge et nytt bygg som skal inneholde leiligheter, næringsarealer og parkering. Taket på deler av bebyggelsen utgjør det primære uteoppholdsarealet for både Damsgårdsveien 77 og 79.

Damsgårdsveien 79 skal samtidig bli delvis oppgradert bla. med ulike typer balkonger, og vil få flere leiligheter enn bygget har i dag. Det er forespeilet at 23 nye leiligheter skal bygges, fordelt mellom Damsgårdsveien 77 og 79. Dette vil gi totalt 41 boenheter i prosjektet.

Bob Boligutleie AS har vært tiltakshaver for planarbeidet.

Skriv ut