BOB

Mindemyren, delfelt S7

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan «Årstad. Gnr. 15 Bnr. 429 m. fl., delfelt S7 Mindemyren» i Bergen kommune. Planarbeidet innebærer at gjeldende planer for området planid 30020000 ÅRSTAD. GNR 15, DEL AV NYHAUGEN, GNR 13, DEL AV STORETVEIT vedtatt i 1950 og planid 30890000 ÅRSTAD. GNR 15,…

Damsgårdssundet nord

Mindre endring av reguleringsplan for Damsgårdssundet nord ble vedtatt 3. mars 2016 i Byrådet i Bergen. BOB Boligutleie AS har vært oppdragsgiver for planarbeidet.

Damsgårdssundet nord

Mindre reguleringsendring av Damsgårdssundet nord ble vedtatt av byrådet 3. mars 2016.