Publisert:

Arnatveitvegen

Detaljreguleringsplan for Arnatveitvegen ble vedtatt i Bergen kommune 22.11.2017.Reguleringsplanen legger til rette for ny lavblokk med inntil 16 boenheter av variabel størrelse. Bygget vil få inntrukket toppetasje som trappes ned mot sør. I tillegg vil lavblokken være oppdelt med heishus for at bygget skal framstå mindre dominerende i overgangen mellom småhusbebyggelsen i vest og industribygg i øst. Planområdet omfatter også deler av veger og fortau. Mot Arnatveitvegen skal det etableres støyskjerm. Denne skal ha innslag av vegetasjon slik at støyskjermen ikke framstår som en hel vegg.

Prosjektet vil gi beboerne tilbud om parsellhager, og det tilrettelegges i tillegg med to lekeplasser.

Arne Handelslag LL har vært oppdragsgiver. Arkitektkontoret Børtveit og Carlsen as har vært samarbeidspartner og har laget illustrasjonene.

Tilsvarande

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.