Oksla, Revahjellane

Varsel om utvidelse av planområde I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 blir det med dette varslet utvidelse av planområdet for reguleringsplan for Oksla, Revahjellane, Indre Arna, gnr. 301, bnr. 3 m. fl., Bergen kommune.

Kart og tilleggsfiler

Lono

I medhold av plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 blir det med dette varslet at det skal igangsettes detaljregulering for Arna, Gnr. 295, Bnr. 133 m. fl. Lono. Detaljregulering. Bergen kommune.

Kart og tilleggsfiler

Revahjellane

I medhold av plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 blir det med dette varslet at det skal igangsettes detaljregulering for Revahjellane, Indre Arna, gnr. 301, bnr. 3 m. fl., Bergen kommune.

Kart og tilleggsfiler

Vestli nord

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av endring eller mindre endring av del av reguleringsplanen Planid 9615000, ARNA. GNR 284 BNR 52, VESTLI NORD. Bergen kommune.