Langedalen boligområde, Arna, Bergen kommune

Langedalen boligområde
Langedalen boligområde i Arna ble vedtatt i bystyret i Bergen 18. juni 2014. Boligområdet ligger på Lone, sør i Indre Arna. Området ligger ved Lone Camping og Haukedalsvatnet, vest for Hardangervegen, og sør for gamle Lone skole, butikkene og bensinstasjonen på Lone. Reguleringsplanen legger til rette for to lave boligblokker med 18 boliger.

Lone Eiendomsutvikling AS er tiltakshaver og Ard arealplan as har utført reguleringsplanarbeidet. 

Skriv ut