Publisert:

Langedalen boligområde, Arna, Bergen kommune

Langedalen boligområde Langedalen boligområde i Arna ble vedtatt i bystyret i Bergen 18. juni 2014. Boligområdet ligger på Lone, sør i Indre Arna. Området ligger ved Lone Camping og Haukedalsvatnet, vest for Hardangervegen, og sør for gamle Lone skole, butikkene og bensinstasjonen på Lone. Reguleringsplanen legger til rette for to lave boligblokker med 18 boliger.

Lone Eiendomsutvikling AS er tiltakshaver og Ard arealplan as har utført reguleringsplanarbeidet. 

Tilsvarande

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Danielsen skule

Danielsen skule

Hosøyvegen småbåthamn

Detaljreguleringsplan for Hosøyvegen småbåthamn vart godkjent i kommunestyret den 09.03.17.

Espevoll næringsområde

Områdereguleringsplan for Espevoll næringsområde, Osterøy kommune