Sætreviki

På vegne av tiltakshavar Sprengsneset Fritidspark AS vil Ard arealplan as med dette varsle om mindre endring, evt. reguleringsendring av planid 20060003 Sætreviki hyttefelt. Gjennomgang av merknader etter høyring vil avgjere om det vert ei mindre endring eller reguleringsendring.