Keilen småbåthamn

Reguleringsplan for Keilen småbåthamn vart vedteke i kommunestyret i Lindås 16. juni 2016.

Reguleringsplanen legg tilrette for småbåthamn med plass for 35 båtar, fire nye naust, båtopptrekk, samt fleire lagerbygg for mellom anna vinterlagring av båtar. Oppstart av planarbeidet vart varsla i slutten av april 2015.

Marinett eiendom as har vore tiltakshavar for planarbeidet. Ard arealplan as har utarbeidd alle plandokument og leia planprosessen.

Skriv ut