Publisert:

Keilen småbåthamn

Reguleringsplan for Keilen småbåthamn vart vedteke i kommunestyret i Lindås 16. juni 2016.Reguleringsplanen legg tilrette for småbåthamn med plass for 35 båtar, fire nye naust, båtopptrekk, samt fleire lagerbygg for mellom anna vinterlagring av båtar. Oppstart av planarbeidet vart varsla i slutten av april 2015.

Marinett eiendom as har vore tiltakshavar for planarbeidet. Ard arealplan as har utarbeidd alle plandokument og leia planprosessen.

Tilsvarande

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.


Publisert