Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Planen er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Tysseland arkitektur på vegne av Byggmester Hitland.

Planen foreslår å etablere eit mindre leilegheitsbygg med inntil 7 leilegheiter i Lønborglien, om lag 7 km nord for Bergen sentrum. Området grenser til variert busetnad og har gode sol- og lystilhøve.

Bygget planleggjast med eit moderne uttrykk, og tilpassar seg det skrånande terrenget.  Det planleggast overflateparkering for bil på baksida av bygget. Sykkelparkering planleggast like ved inngangspartiet.

Skriv ut