Publisert:

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Planen er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Tysseland arkitektur på vegne av Byggmester Hitland.

Planen foreslår å etablere eit mindre leilegheitsbygg med inntil 7 leilegheiter i Lønborglien, om lag 7 km nord for Bergen sentrum. Området grenser til variert busetnad og har gode sol- og lystilhøve.

Bygget planleggjast med eit moderne uttrykk, og tilpassar seg det skrånande terrenget.  Det planleggast overflateparkering for bil på baksida av bygget. Sykkelparkering planleggast like ved inngangspartiet.

Tilsvarande

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.


Publisert