Publisert:

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Planen er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Tysseland arkitektur på vegne av Byggmester Hitland.

Planen foreslår å etablere eit mindre leilegheitsbygg med inntil 7 leilegheiter i Lønborglien, om lag 7 km nord for Bergen sentrum. Området grenser til variert busetnad og har gode sol- og lystilhøve.

Bygget planleggjast med eit moderne uttrykk, og tilpassar seg det skrånande terrenget.  Det planleggast overflateparkering for bil på baksida av bygget. Sykkelparkering planleggast like ved inngangspartiet.

Tilsvarande

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 


Publisert