Publisert:

Trengereidpollen småbåthamn

Forslag til reguleringsplan fikk gebyrrabatt.For første gong på fleire år har Fjell kommune gjeve rabatt på gebyra for ein reguleringsplan. Trengereidpollen småbåthamn som er utarbeidd av Ard arealplan as for Vacuri as, vart handsama i Komité for plan og utvikling og lagt ut til offentleg ettersyn i veke 49.

http://www.fjell.kommune.no/Aktuelt/Gjev-32-tusen-i-gebyrrabatt/

 

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]


Publisert