Trengereidpollen småbåthamn

Forslag til reguleringsplan fikk gebyrrabatt.

For første gong på fleire år har Fjell kommune gjeve rabatt på gebyra for ein reguleringsplan. Trengereidpollen småbåthamn som er utarbeidd av Ard arealplan as for Vacuri as, vart handsama i Komité for plan og utvikling og lagt ut til offentleg ettersyn i veke 49.

http://www.fjell.kommune.no/Aktuelt/Gjev-32-tusen-i-gebyrrabatt/

 

Skriv ut