Keilen småbåthamn

Detaljreguleringsplan for Keilen småbåthamn vart einstemmig vedtatt i kommunestyret i Lindås 16.06.2016.

Reguleringsplanen legg opp til ny småbåthamnmed 35 båtplassar, fire naust og nye lagerbygg for mellom anna vinterlagring av fritidsbåtar.

Sjå Ard kart-lenke til høgre for å finne planområdet.

Marinett eiendom as har vore oppdragsgjevar for arbeidet.

Skriv ut