Publisert:

Keilen småbåthamn

Detaljreguleringsplan for Keilen småbåthamn vart einstemmig vedtatt i kommunestyret i Lindås 16.06.2016.Reguleringsplanen legg opp til ny småbåthamnmed 35 båtplassar, fire naust og nye lagerbygg for mellom anna vinterlagring av fritidsbåtar.

Sjå Ard kart-lenke til høgre for å finne planområdet.

Marinett eiendom as har vore oppdragsgjevar for arbeidet.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

God sommar!