Publisert:

Vesleheimen

Reguleringsplan for Vesleheimen vart godkjent i Lindås kommunestyre 24.10.2016. Planen legg opp til 12 nye bustader i Isdalstø i nærleiken av Knarvik. I planarbeidet er det lagt stor vekt på grøne kvalitetar og bumiljø. Fokuset på trafikktryggleik og omsyn til naboar vart òg vektlagt høgt i den vedtekne planen.

Maja og Karina Isdal har vore tiltakshavar for planarbeidet.

Tilsvarande

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.


Publisert