Vesleheimen

Reguleringsplan for Vesleheimen vart godkjent i Lindås kommunestyre 24.10.2016.

Planen legg opp til 12 nye bustader i Isdalstø i nærleiken av Knarvik. I planarbeidet er det lagt stor vekt på grøne kvalitetar og bumiljø. Fokuset på trafikktryggleik og omsyn til naboar vart òg vektlagt høgt i den vedtekne planen.

Maja og Karina Isdal har vore tiltakshavar for planarbeidet.

Skriv ut