Vesleheimen

Vesleheimen

Reguleringsplan for Vesleheimen vart godkjent i Lindås kommunestyre 24.10.2016.

Vesleheimen

Vedtatt reguleringsplan

Vesleheimen

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at tidlegare varsla oppstart av detaljregulering for Vesleheimen, gnr. 137, bnr. 63 m. fl., Lindås kommune vert utvida.

Vesleheimen

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal settast i gong detaljregulering for Vesleheimen, gnr. 137, bnr. 63 m. fl., Lindås kommune.