Publisert:

Vedlagte Filer:

Øvre Grensedalen, Askøy kommune

Vedtatt plan

Detaljreguleringsplan for Øvre Grensedalen i Askøy kommune vart vedtatt i kommunestyret 31. oktober. Planen legg til rette for etablering av ti bustader, etablering av fortau og oppgradering av den kommunale vegen Grensedalen. Florvaag Hus AS har vore oppdragsgjevar for reguleringsplanarbeidet.

Tilsvarande

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.


Publisert