Øvre Grensedalen, Askøy kommune

Vedtatt plan

Detaljreguleringsplan for Øvre Grensedalen i Askøy kommune vart vedtatt i kommunestyret 31. oktober. Planen legg til rette for etablering av ti bustader, etablering av fortau og oppgradering av den kommunale vegen Grensedalen. Florvaag Hus AS har vore oppdragsgjevar for reguleringsplanarbeidet.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler