Våre råd

Vi ønskjer du skal forstå meir av planprosessen. Derfor har vi laga ein rekke enkle guidar. Treng du meir informasjon, ta gjerne kontakt!

Visste du?

Kven skal ha plass på parkeringsplassen?

Sol, lys

Eigedomsgrensekvalitet

Støy!

Å dokumentere kulturminne

Nokre raske plantips

Snarvegar og gangvegar

I alle planprosessar har vi møter med ulike offentlege myndigheiter

Barnetråkk som metode