Publisert:

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Reguleringsplanen er utarbeidd av Ard arealplan i samarbeid med Link Arkitektur for forslagsstiller Jacob Kjøde boligeiendom AS.

Planen legg til rette for å etablere inntil 30 leilegheiter fordel på fire bygg i Paradis sentrum. Tre av bygga planleggjast med tre etasjar, medan det i eit av byggja planleggjast med fire etasjar. Det leggjast opp til stisamband, felles uteoppholdsareal og leikeplass i planområdet.

Det vert lagt til rette for parkering i parkeringskjeller. For avfallshåndtering er det planlagt nedgravd renovasjonsløsning.

Tilsvarande

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]