Publisert:

Midtunhaugen

Detaljreguleringsplan for Midtunhaugen ble vedtatt i Bergen bystyre 19. september 2018

Reguleringsplanen er utarbeidet av Ard arealplan as i samarbeid med B+B arkitekter as. Zurhaar & Rubb AS er forslagsstiller for planen.

Planen legger til rette for at det kan etableres kontorbebyggelse, med tilhørende parkeringsareal og infrastruktur. Det planlegges for én samlet avkjørsel til Midtunhaugen. For å skjerme tilgrensende boligbebyggelse mot kontorbebyggelsen, anlegges det et grøntbelte mellom de to formålene.

Tilsvarande

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021.