Publisert:

Midtunhaugen

Detaljreguleringsplan for Midtunhaugen ble vedtatt i Bergen bystyre 19. september 2018

Reguleringsplanen er utarbeidet av Ard arealplan as i samarbeid med B+B arkitekter as. Zurhaar & Rubb AS er forslagsstiller for planen.

Planen legger til rette for at det kan etableres kontorbebyggelse, med tilhørende parkeringsareal og infrastruktur. Det planlegges for én samlet avkjørsel til Midtunhaugen. For å skjerme tilgrensende boligbebyggelse mot kontorbebyggelsen, anlegges det et grøntbelte mellom de to formålene.

Tilsvarande

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.