Midtunhaugen

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Midtunhaugen

Detaljreguleringsplan for Midtunhaugen ble vedtatt i Bergen bystyre 19. september 2018

Midtunhaugen boliger

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Fana, gnr.43 bnr.21 mfl. Midtunhaugen boliger i Bergen kommune.

Midtunhaugen

Utvidelse av tidligere varslet planområde.