b+b arkitekter as

Midtunhaugen

Detaljreguleringsplan for Midtunhaugen ble vedtatt i Bergen bystyre 19. september 2018

Øvre Tellevik

Detaljreguleringsplan for Øvre Tellevik ble vedtatt i Bystyret 19. september 2018

Nesttunvegen 100

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Fana, gnr. 42 bnr. 26 m.fl., Nesttunvegen 100 i Bergen kommune.

Midtunhaugen

Utvidelse av tidligere varslet planområde.

Storbotn

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Storbotn i Åsane, gnr. 185, bnr. 647, m fl. Bergen kommune.

Midtunhaugen 10-12

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for, Fana, gnr. 43 bnr. 315 m fl., Midtunhaugen 10-12, Bergen kommune.