Publisert:

Luren

Reguleringsplanen for Luren vart vedteken i Fjell kommunestyre  20. juni 2019. 

Planen er utarbeidd av Ard arealplan as på oppdrag frå Straume Mesterbygg AS.

Planområdet er omlag 33 daa og ligg på Foldnes, nord på Litle Sotra. Reguleringsplanen legg til rette for 17 nye bustadeiningar i småhus med tilhøyrande infrastruktur, 10 nye naust, badeplass og småbåtanlegg for 17 båtar fordelt på to flytebryggjer.

Tilsvarande

Dortledhaugen, Bergen kommune

Vedtatt plan

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Helgeseter boliger

Reguleringsplan for Helgeseter boliger ble vedtatt i bystyret i Bergen 16. november 2016.

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 


Publisert