Sponevika industriområde, Solund kommune

Vedtatt reguleringsplan
Reguleringsplan for Sponevika industriområde i Solund kommune vart vedtatt i kommunestyret 19. juni 2014. Planen legg til rette for deponi, miljøstasjon, ny tilkomst til verftsområdet, djupvasskai, overnattingsplassar, kai og flytedokk, m.m. Planarbeidet er utført på oppdrag frå Solund kommune i samarbeid med Wergeland Holding as.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler