Erleveien 20

Reguleringsplan for Erleveien 20 ble enstemming vedtatt i bystyret i Bergen 20. april 2016.

Planen er utarbeidet av Ard arealplan as for Vestbo as. Lund & partnere arkitekter as har vært arkitekt for prosjektet.

Reguleringsplanen legger opp til nye boliger, butikk og et helt nytt torg sentralt på Landås. Planen bidrar også i å rydde opp i parkeringssituasjonen i området. I bystyrets behandling av planen, ble det blant annet sagt at:

Dette er en reguleringsplan som er oppskriften på hva god fortetting er. (Lillian Blom, SV)

Skriv ut