Publisert:

Erleveien 20

Reguleringsplan for Erleveien 20 ble enstemming vedtatt i bystyret i Bergen 20. april 2016.Planen er utarbeidet av Ard arealplan as for Vestbo as. Lund & partnere arkitekter as har vært arkitekt for prosjektet.

Reguleringsplanen legger opp til nye boliger, butikk og et helt nytt torg sentralt på Landås. Planen bidrar også i å rydde opp i parkeringssituasjonen i området. I bystyrets behandling av planen, ble det blant annet sagt at:

Dette er en reguleringsplan som er oppskriften på hva god fortetting er. (Lillian Blom, SV)

Tilsvarande

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021.