Dortledhaugen, Bergen kommune

Vedtatt plan

Mindre reguleringsendring for Dortledhaugen i Bergen kommune ble vedtatt i Byrådet 26. februar 2015. Reguleringsendringen innebærer en økning av tillatt utnyttingsgrad til 60% BRA, og åpning for å etablere tomannsbolig på eiendommen. Dortledhaugen 38 as har vært tiltakshaver i planarbeidet, og Grasp arkitekter as er arkitekt for prosjektet.

Lenke til vedtatt plankart: Plankart

Skriv ut