Publisert:

Vedlagte Filer:

Dortledhaugen, Bergen kommune

Vedtatt planMindre reguleringsendring for Dortledhaugen i Bergen kommune ble vedtatt i Byrådet 26. februar 2015. Reguleringsendringen innebærer en økning av tillatt utnyttingsgrad til 60% BRA, og åpning for å etablere tomannsbolig på eiendommen. Dortledhaugen 38 as har vært tiltakshaver i planarbeidet, og Grasp arkitekter as er arkitekt for prosjektet.

Lenke til vedtatt plankart: Plankart

Tilsvarande

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.