Publisert:

Vedtatte reguleringsplanar

Denne veka vart fire av våre reguleringsplanar vedtatt i by- og kommunestyre i tre kommunar i Hordaland.
I Bergen kommune vart reguleringsplan Nattlandveien 16-18 vedtatt i bystyret onsdag 18. februar. Planen legg til rette for fortetting med 17 bustader langs ei av dei viktigaste kollektivårene i Bergen.

I Lindås kommune vart to av våre planar vedtatt i kommunestyret torsdag 19. februar. Bruvoll camping er ein reguleringsplan som stadfestar ein del av campingplassen på Bruvoll sine uteareal, og samtidig opner for bygging av campinghytter og utvida bruk for areala. Reguleringsplanen for Breimyra vart vedtatt i same møte, og denne legg til rette for bygging av 28 bustader i Alvervegen. Desse bustadane vil ligge sentralt i kommune, og planen legg mellom anna opp til store felles uteareal både midt i tomta og på taka.

I Fjell kommunestyre vart reguleringsplanen for Austre Næsset vedtatt på torsdag 19. februar. Denne planen legg til rette for etablering av fem nye eienbustadtomter ved Anglevika på Foldnes.

Utsnitt av alle karta finn du i margen til høgre.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]


Publisert