Publisert:

Trengereidpollen småbåthamn, Fjell kommune

Trengereidpollen småbåthamn Trengereidpollen småbåthamn vert godkjent i Fjell kommunestyre 27. mars 2014. Planområdet er på om lag 25 dekar og ligg på Trengereid, inst i Trengereidpollen. Reguleringsplanen legg til rette for etablering av småbåthamn med opptil 84 småbåtar og kai. Planen opnar òg for oppføring av driftsnaust/servicebygg tilknytt småbåthamna, samt veg og parkering.

Vacuri AS er tiltakshavar og Ard arealplan as av utført reguleringsplanarbeidet.

Tilsvarande

Tjeldstø BF6

Tjeldstø BF6

Sætveit hyttefelt, Jondal kommune

Sætveit hyttefelt

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Helgeseter boliger

Reguleringsplan for Helgeseter boliger ble vedtatt i bystyret i Bergen onsdag 16/11-2016.