Trengereidpollen småbåthamn, Fjell kommune

Trengereidpollen småbåthamn

Trengereidpollen småbåthamn vert godkjent i Fjell kommunestyre 27. mars 2014. Planområdet er på om lag 25 dekar og ligg på Trengereid, inst i Trengereidpollen. Reguleringsplanen legg til rette for etablering av småbåthamn med opptil 84 småbåtar og kai. Planen opnar òg for oppføring av driftsnaust/servicebygg tilknytt småbåthamna, samt veg og parkering.

Vacuri AS er tiltakshavar og Ard arealplan as av utført reguleringsplanarbeidet.

Skriv ut