Publisert:

Trengereidpollen småbåthamn, Fjell kommune

Trengereidpollen småbåthamn Trengereidpollen småbåthamn vert godkjent i Fjell kommunestyre 27. mars 2014. Planområdet er på om lag 25 dekar og ligg på Trengereid, inst i Trengereidpollen. Reguleringsplanen legg til rette for etablering av småbåthamn med opptil 84 småbåtar og kai. Planen opnar òg for oppføring av driftsnaust/servicebygg tilknytt småbåthamna, samt veg og parkering.

Vacuri AS er tiltakshavar og Ard arealplan as av utført reguleringsplanarbeidet.

Tilsvarande

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.