Publisert:

Svartskogheiane

SvartskogheianeReguleringsplan for Svartskogheiane vart godkjent i kommunestyret i Askøy 16. februar 2017. Planen legg til rette for opp til 210 nye bustader og ny barnehage ved fylkesveg 219 mot Hanøy. Planen er utarbeidd av Ard arealplan for Sameiet Eilertsen.

Tilsvarande

Stamnes sentrum, Vaksdal kommune

Stamnes sentrum

Alver næringsområde

Detaljreguleringsplanen for Alver næringsområde vart godkjent i kommunestyret i Lindås 6. mars 2017.

Eidet

Detaljreguleringsplan for Eidet, gnr. 36, bnr. 11 m.fl. Foldnes vart samrøystes vedteke i Fjell kommunestyre 26.05.2016.

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.


Publisert