Publisert:

Steingardsvegen

Reguleringsplanen for Steingardsvegen vart vedteken i Fjell Kommunestyret  12. desember 2019.

Reguleringsplanen er utarbeidd av Ard arealplan på vegne av Øygarden Tomteselskap as.

Planframlegget legg til rette for etablering av eine- og tomannsbustader, til saman 10 nye bustadeiningar med tilhøyrande leike- og uteopphaldsareal. Planområdet ligg i eit etablert bustadområde ca. 2 kilometer frå lokalsenteret Ågotnes, der ein finn ulike handels- og servicetilbod.

Tilsvarande

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022.