Publisert:

Vedlagte Filer:

Meyerhaugen Florvågøy, Askøy kommune

Godkjent planReguleringsplan for Meyerhaugen i Askøy kommune vart vedtatt 23. mai 2014. Planen legg til rette for 36 bustader i rekkehus på to og tre etasjar. Planen har vore utarbeidd på oppdrag frå Nydal Bygg AS i samarbeid med 3ddesign.no

Tilsvarande

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 


Publisert