Publisert:

Langhøyane

LanghøyaneDetaljreguleringsplan for Langhøyane vart godkjent i Radøy kommunestyre 26. sep. 2013. Tiltakshavar er Dan Property AS og Ard arealplan har vore konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Reguleringsplanen er på 114 daa, og legg til rette for 128 bueiningar med
46 einebustader og 82 rekkehuseiningar, samt barnehage.

.

Tilsvarande

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]


Publisert