Publisert:

Glassverket

Detaljregulering for del av Glassverket (A1 og del av B2) ble enstemmig vedtatt av Bystyret i Moss kommune 20. juni 2016.Reguleringsplanen legger til rette for ca. 90 boliger og arealer for næring, tjenesteyting, kontor og forretning. De planlagte byggene er attraktive og miljøskapende urbane hybridbygg, og uteområdene er planlagt som torg med urbane kvaliteter.

Glassverktomta Moss AS har vært oppdragsgiver på reguleringsplanarbeidet.

Tilsvarande

Heiane

Detaljreguleringsplan for Heiane ble godkjent i Bergen bystyre den 21.03.18.

Espevoll næringsområde

Områdereguleringsplan for Espevoll næringsområde, Osterøy kommune

Erleveien 20

Reguleringsplan for Erleveien 20 ble enstemming vedtatt i bystyret i Bergen 20. april 2016.

Hosøyvegen småbåthamn

Detaljreguleringsplan for Hosøyvegen småbåthamn vart godkjent i kommunestyret den 09.03.17.


Publisert