Lars Hilles gate 29 (Nedre Nygård, deler av kvartal 16c)

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for «Bergenhus, gnr. 164, bnr. 948 mfl., nedre Nygård, deler av kvartal 16c». Planarbeidet innebærer reguleringsendring av planid:8200000 BERGENHUS. GNR. 164, NEDRE NYGÅRD NORD.