byplanlegging

Glassverket

Detaljregulering for del av Glassverket (A1 og del av B2) ble enstemmig vedtatt av Bystyret i Moss kommune 20. juni 2016.

Lars Hilles gate 29 (Nedre Nygård, deler av kvartal 16c)

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for «Bergenhus, gnr. 164, bnr. 948 mfl., nedre Nygård, deler av kvartal 16c». Planarbeidet innebærer reguleringsendring av planid:8200000 BERGENHUS. GNR. 164, NEDRE NYGÅRD NORD.

Sartorvegen 8-10

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Sartorvegen 8-10 , gnr. 35, bnr. 281,345 m.fl., i Fjell kommune.