Publisert:

Vesleheimen

Vedtatt reguleringsplanReguleringsplan for Vesleheimen vart godkjent i Lindås kommunestyre 24.10.2016.

Planen legg opp til 12 nye bustader, og det er lagt stor vekt på grøne kvalitetar og bumiljø i planarbeidet. Maja og Karina Isdal har vore tiltakshavar for planarbeidet.

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]


Publisert